UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Posiadany przez Państwa Majątek to wynik ciężkiej pracy i przedsiębiorczości. To także wspaniałe zabezpieczenie przyszłości rodziny. Właśnie dlatego należy te dobra chronić szczególnie przed zdarzeniami, na które nie mamy wpływu.

  • Ochrona Mienia – Ubezpieczenie zapewniające ochronę elementów stałych i mienia ruchomego od kradzieży, włamania i zdarzeń losowych
  • Odpowiedzialność cywilna – Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim