UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia Komunikacyjne to najbardziej popularne rodzaje polis. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych objęte są szkody powstałe w skutek ruchu pojazdu.

  • OC – Obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • AC/Minicasco – Ubezpieczenie pojazdów od zniszczeń i zdarzeń losowych
  • NNW – Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Assistance – Niezbędna pomoc w razie awarii i uszkodzenia samochodu
  • Szyby – Ubezpieczenie obejmujące wszelkie uszkodzenia szyb
  • Ochrona zniżek - Gwarancja zachowania dotychczasowych zniżek w razie szkody